Spolek rodičů "SRPŠ"

Výše rodičovského příspěvku pro školní rok 2021/2022 bude stanoven na schůzce, která se bude konat v průběhu měsíce září (datum schůzky bude upřesněno).
Číslo účtu pro zasílání příspěvků je: 188029322/0300, variabilní symbol vám sdělí paní učitelky ve třídě.
 
Finanční prostředky jsou používány na tyto akce pro děti:
  • kulturní tj. především divadelní představení, kouzelnická vystoupení, hudební vystoupení a další tematicky zaměřená vystoupení (Mikuláš, Šerpování …)
  • výlety (vstupné a občerstvení pro děti, doprava)
  • školní besídky (včetně občerstvení a dárečků pro děti) – Vánoce, Den dětí…
  • narozeninová překvapení pro děti
  • akce na školní zahradě (včetně občerstvení)
  • podpora výtvarných činností dětí
  • vzdělávací hry
  • sportovní činnosti a účast dětí na závodech „Butovický zajíček“