Desatero dovedností, které by měl umět předškolák

  1. Udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, hází a chytá míč, oblékne se i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže tkaničky), používá správně příbor, nalije si nápoj, používá ubrousek).
  2. Dítě by mělo být citově samostatné, což znamená, že zvládá odloučení od rodičů, má svůj názor, dodržuje dohodnutá pravidla.
  3. Vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, většinou gramaticky správně, pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno.
  4. Dítě zvládá činnosti s drobnějšími předměty (např. korálky), tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, rozlišuje pravou a levou stranu.
  5. Rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů (barvy, velikosti, tvary, materiál), najde rozdíly na dvou obrázcích, doplní detaily, složí obrázek z několika tvarů a stejně tak slovo z několika slabik.
  6. Budoucí prvňáček by měl zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace – ukazuje na prstech počet, počítá na prstech do pěti, či deseti, rozpozná kruh, čtverec, trojúhelník, vede jednoduché úvahy.
  7. Dítě by se mělo dokázat soustředit na činnost po dobu 10 až 15 minut. Pamatuje si básničky, říkadla, písničky, dokáže postupovat podle pokynů.
  8. Umí zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se, dokáže se zapojovat do práce ve skupině, k ostatním dětem se chová přátelsky (dělí se o hračky, pamlsky).
  9. Zajímá se o knihy, zaujme ho výstava obrázků, má své oblíbené hrdiny z pohádek a filmů, hraje tvořivé a námětové hry – např. na školu, na rodinu, na lékaře.
  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí – doma, ve škole, v jeho okolí, ví, kde bydlí, kam se obrátit v nouzi. Dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, umí telefonovat.