Adaptační program Mateřské školy Pohádka

Adaptační program Mateřské školy Pohádka
     Vstup dítěte do mateřské školy je v životě dítěte důležitou a významnou událostí. Dítě je doposud zvyklé jen na přítomnost rodičů a širší rodiny a vstupem do mateřské školy se stává součástí společenství, ve kterém bude muset dodržovat určitá pravidla spolu s ostatními dětmi. 
     Čas, který je potřeba k adaptaci závisí na věku dítěte, na psychosociálním vývoji a také na celkovém přístupu k nově vzniklé situaci, jak ze strany dítěte, tak ze strany rodičů. Je potřeba, aby dítě podpořili. Reakce dětí při nástupu do mateřské školy může být různá, některé děti pláčou, jiné se začlení do kolektivu dětí bez větších problémů,  odměnou dítěti budou nové zkušenosti, zážitky a spousta nových kamarádů.
 
Adaptační program je uskutečňován v měsíci září, ale i s každým dalším nástupem nových dětí v průběhu školního roku. Doba adaptace je individuální.
 
Doba pobytu dítěte v mateřské škole může být zkrácena na 3 – 4 hodiny dopoledne, v případě špatné adaptace.  
     
Minimalizace adaptačních problémů
1) Den otevřených dveří – děti se seznamují s prostředím mateřské školy, třídy, seznamují se s učitelkami, personálem mateřské školy.
 
2) Schůzka rodičů nově přijatých dětí – následuje po zápisu do MŠ – o termínu schůzky budou  rodiče informování při zápisu. 
 
3) Odpolední pobyt dětí s rodiči v MŠ v měsíci červnu – rodiče nově přijatých dětí mohou navštěvovat MŠ v odpoledních hodinách, vždy v úterý od 15:00 – 17:00 na zahradě MŠ, v případě nepříznivého počasí ve třídě MŠ. Pedagogičtí pracovníci zodpovídají pouze za děti, které již v MŠ plní předškolní docházku.
 
4) V 1.týdnu mohou pobývat rodiče s dětmi ve třídě – bez přítomnosti jiného sourozence. Probíhá seznámení dětí s prostředím, s ostatními dětmi, s učitelkami na třídě, s uložením osobních věcí v šatně. Rodiče pobývají s dětmi ve třídě nejdéle do 9 hodin. O přítomnosti zákonného zástupce s dítětem ve třídě informujte prosím                      na e-mail: pohadka.ms@volny.cz nejpozději den předem. Doba, kdy dítě absolvuje pobyt ve třídě poprvé samo by neměl být celodenní.
 
5) Obě učitelky na ranní směně – v 1.týdnu v září jsou obě učitelky přítomny ve třídě již od rána, aby si dítě zvyklo na obě učitelky. V případě zájmu je možné, aby rodiče byli telefonicky informováni  o průběhu adaptace dítěte. 
 
 
DESATERO  PRO  RODIČE  PŘED  NÁSTUPEM  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY – PŘÍPRAVA  DÍTĚTE  NA  POBYT  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE
1) Mluvte s dítětem o mateřské škole – pozná nové kamarády, pohraje si s novými hračkami, vyrobí dárek pro maminku…Vyhněte se negativním popisům, jako je např. „ve školce tě naučí poslouchat,“ apod.
2) Dítě by mělo být zvyklé být delší dobu bez přítomnosti rodiče – pobyt u babičky, tety…Loučení zbytečně neprodlužujte,  dítěti jistě řekněte, že odcházíte, ale zároveň ho ujistěte, že se vrátíte. Dítě potřebuje vědět, že se na vás může spolehnout. 
3) Dítě veďte k samostatnosti. K rychlejší adaptaci přispějete tím, že dítě naučíte  samo se najíst, obléknout se, obout se, umět použít toaletu a dodržovat hygienické návyky. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které se neumí, např. napít se z hrnečku….
4) Podporujte v dítěti kladný vztah ke školce a také jeho sebedůvěru, že docházku do školky zvládne.  Nikdy dítě školkou nestrašte, např. „ když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne.“
5) Pokud dítě bude plakat, buďte vstřícní ale rozhodní. Rozloučení neprodlužujte.
6) Dítě by mělo mít u sebe něco důvěrného, známého, např. plyšák.
7) Plňte své sliby – pokud dítěti řeknete, že pro něho přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Za pobyt ve školce dítě můžete odměnit. Materiální odměny by neměly být pravidlem, aby dítě odměnu – hračku, nevyžadovalo každý den.
8) Měli byste mí jasno v tom, jak danou situaci prožíváte vy, protože děti dokážou vycítit vaše obavy. Jestliže nejste přesvědčení o docházce dítěte do školky, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky, případně se dohodnout na tom, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
9) Zúčastňujte se akcí v mateřské škole.
10) Dodržujte Adaptační program.   
 
 

Adaptační program mateřské školy se bude konat v září 2021 dle aktuálních hygienických opatření, sledujte webové stránky v záložce Úvod.

 Vstup dítěte do mateřské školy je v životě dítěte důležitou a významnou událostí. Dítě je doposud zvyklé jen na přítomnost rodičů a širší rodiny a vstupem do mateřské školy se stává součástí společenství, ve kterém bude muset dodržovat určitá pravidla spolu s ostatními dětmi. 

Čas, který je potřeba k adaptaci závisí na věku dítěte, na psychosociálním vývoji a také na celkovém přístupu k nově vzniklé situaci, jak ze strany dítěte, tak ze strany rodičů. Je potřeba, aby dítě podpořili. Reakce dětí při nástupu do mateřské školy může být různá, některé děti pláčou, jiné se začlení do kolektivu dětí bez větších problémů,  odměnou dítěti budou nové zkušenosti, zážitky a spousta nových kamarádů.

Adaptační program je uskutečňován v měsíci září, ale i s každým dalším nástupem nových dětí v průběhu školního roku. Doba adaptace je individuální.

Doba pobytu dítěte v mateřské škole může být zkrácena na 3 – 4 hodiny dopoledne, v případě špatné adaptace.  

Je Vaší povinností seznámit se se školním řádem MŠ Pohádka. Svým podpisem potvrzujete seznámení se školním řádem MŠ Pohádka.

 

     

Minimalizace adaptačních problémů

 1. Den otevřených dveří – děti se seznamují s prostředím mateřské školy, třídy, seznamují se s paní učitelkami, personálem mateřské školy.
 2. Schůzka rodičů nově přijatých dětí – následuje po zápisu do MŠ – o termínu schůzky budou  rodiče informování při zápisu. 
 3. Odpolední pobyt dětí s rodiči v MŠ v měsíci červnu – rodiče nově přijatých dětí mohou navštěvovat MŠ v odpoledních hodinách, vždy v úterý od 15:00 – 17:00 na zahradě MŠ, v případě nepříznivého počasí ve třídě MŠ. Pedagogičtí pracovníci zodpovídají pouze za děti, které již v MŠ plní předškolní docházku.
 4. V 1.týdnu mohou pobývat rodiče s dětmi ve třídě – bez přítomnosti jiného sourozence. Probíhá seznámení dětí s prostředím, s ostatními dětmi, s paní učitelkami na třídě, s uložením osobních věcí v šatně. Rodiče pobývají s dětmi ve třídě podle pokynů paní učitelky na třídě (individuální přístup). O přítomnosti zákonného zástupce s dítětem ve třídě informujte prosím na e-mail: pohadka.ms@volny.cz nejpozději den předem. Doba, kdy dítě absolvuje pobyt ve třídě poprvé samo by neměl být celodenní.
 5. Obě paní učitelky na ranní směně – v 1.týdnu v září jsou obě paní učitelky přítomny ve třídě již od rána, aby si dítě zvyklo na obě paní učitelky. V případě zájmu je možné, aby rodiče byli telefonicky informováni  o průběhu adaptace dítěte. 

 

DESATERO  PRO  RODIČE  PŘED  NÁSTUPEM  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY – PŘÍPRAVA  DÍTĚTE  NA  POBYT  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE

 1. Mluvte s dítětem o mateřské škole – pozná nové kamarády, pohraje si s novými hračkami, vyrobí dárek pro maminku…Vyhněte se negativním popisům, jako je např. „ve školce tě naučí poslouchat,“ apod.
 2. Dítě by mělo být zvyklé být delší dobu bez přítomnosti rodiče – pobyt u babičky, tety…Loučení zbytečně neprodlužujte,  dítěti jistě řekněte, že odcházíte, ale zároveň ho ujistěte, že se vrátíte. Dítě potřebuje vědět, že se na vás může spolehnout. 
 3. Dítě veďte k samostatnosti. K rychlejší adaptaci přispějete tím, že dítě naučíte  samo se najíst, obléknout se, obout se, umět použít toaletu a dodržovat hygienické návyky. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které se neumí, např. napít se z hrnečku….
 4. Podporujte v dítěti kladný vztah ke školce a také jeho sebedůvěru, že docházku do školky zvládne.  Nikdy dítě školkou nestrašte, např. „ když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne.“
 5. Pokud dítě bude plakat, buďte vstřícní ale rozhodní. Rozloučení neprodlužujte.
 6. Dítě by mělo mít u sebe něco důvěrného, známého, např. plyšák.
 7. Plňte své sliby – pokud dítěti řeknete, že pro něho přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Za pobyt ve školce dítě můžete odměnit. Materiální odměny by neměly být pravidlem, aby dítě odměnu – hračku, nevyžadovalo každý den.
 8. Měli byste mí jasno v tom, jak danou situaci prožíváte vy, protože děti dokážou vycítit vaše obavy. Jestliže nejste přesvědčení o docházce dítěte do školky, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky, případně se dohodnout na tom, že dítě do školky bude přivádět ten, který s tím má menší problém.
 9. Zúčastňujte se akcí v mateřské škole.
 10. Dodržujte Adaptační program.