Pedagogická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky
 
Psycholožka paní Mgr.Monika Kubásková
Informace a objednávky konzultací na tel: 251 611 803, e-mail:kubaskovamonika@email.cz
 
Na poradnu se mohou obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poskytujeme metodickou pomoc školám, spolupracujeme s učiteli, připravujeme vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Naše služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou. 
 
Nejčastější problémy, které pomáháme řešit:
  • výchovné obtíže - neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování mezi vrstevníky nebo doma
  • výukové obtíže - nezvládání školních nároků, nedostatečná nebo nevhodná příprava na školu, problémy čtení, psaní nebo jiné konkrétní problémy v některých předmětech
  • posouzení školní zralosti
  • posouzení studijních předpokladů dítěte - při volbě střední školy event. víceletého gymnázia