Provozní doba 6:30 - 17:30

  • Školka se otevírá v 6:30.
  • Všechny děti se scházejí do 7:15 v přízemí ve 3. třídě.
  • 2. třída se se od 7:15 do 8:00 schází v přízemí v 1. třídě.
  • Ranní příchod do školky nejpozději v 8:30.
  • Odchod dětí po obědě od 12:30 do 13:00.
  • Děti ze 4. třídy se od 16:30 slučují v přízemí do 3. třídy.
  • Děti z 1. a 2. třídy se od 16:30  slučují v přízemí do 3.třídy.
  • Žádáme rodiče o vyzvedávání dětí nejpozději v 17:30 (ukončení provozu MŠ)