Spolupracujeme

ZŠ Janského
  • Celoroční možnost pobytu ve sportovním areálu.
  • Cvičení "předškoláků" v tělocvičně.
  • "Škola nanečisto", zápis - ukázkové hodiny.
 
ZŠ Klausova
  • Návštěvy školy, ukázkové hodiny.
  • Účast při hrách a soutěžích pořádaných v rámci přípravy na školu.
 
Policie Praha 13 - besedy, soutěže, dopravní výchova.
 
Aktis - atletická průprava - výběr talentů.
 
Sportovní klub SK Velká Ohrada - cvičení předškoláků, cvičení čtyřletých dětí
 
Rodiče - spoluúčast na akcích MŠ, sponzorské dary apod.
 
TÍMTO BY CHTĚL KOLEKTIV MŠ PODĚKOVAT ZA VEŠKEROU SPOLUPRÁCI, KTERÁ JE NÁM POSKYTNUTA.