Omluvenky

Ranní omluvenky z důvodu:
  • pozdního příchodu
  • nemoci
  • odjezdů
 
hlaste na tel. čísla:
  • mobil.: 774 675 652 ( telefonicky nebo SMS)
 
Žádost o uvolnění předškolních dětí z mateřské školy ZDE