Omluvenky

Ranní omluvenky z důvodu:
  • pozdního příchodu
  • nemoci
  • odjezdů
 
piště sms zprávu na tel. číslo:

mobil.: 774 675 652 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné:

Při náhlém onemocnění dítěte prosím napište sms zprávu na výše zmíněný školkový mobil, po uzdravení dítěte je zákonný zástupce povinen dítě omluvit do omluvného sešitu pro předškoláky, který je v šatně u třídy. 
 
Žádost o uvolnění předškolních dětí z mateřské školy ( např. z důvodu odjezdu na ozdravný pobyt, dovolenou... )  ZDE