Pohybové desatero

Zásady pro zdravý vývoj dítěte z hlediska pohybové aktivity
 
  1. Pro děti předškolního věku se doporučují čtyři hodiny pohybu denně.
  2. Během dne vyváženě střídat klidové a dynamické (pohybové) činnosti.
  3. Každý den mít možnost pohybovat se spontánně venku ve vhodném prostoru.
  4. Využívat prolézačky, nářadí a náčiní, vozítka aj., aby pohyb byl dostatečně různorodý.
  5. Alespoň jednou denně se při pohybových hrách zadýchat (honičky, fotbal...).
  6. Často lézt po čtyřech, po žebřících a prolézačkách, aby se posílily i paže, ramena a záda.
  7. Při klidových činnostech mít možnost zaujmout různou polohu (ne pouze sedět).
  8. Dokázat se postavit správně zpříma.
  9. Umět zpevnit celé tělo, ale i uvolnit se a odpočívat.
  10. Pokud dítě navštěvuje řízené pohybové aktivity kroužky a tréninky – mělo by také dostatečně odpočívat a spát