4. třída

Dětem ze 4. třídy ve věku 5 - 7 let se věnuje paní učitelka Jitka Balcárková a Monika Lo Scalzo.
 
Cíl: připravit děti na školní docházku v oblasti rozumové, citové a sociální.
 • Rozumová, socio-emoční, pracovní a jazyková vyspělost.
 • Pozornost, myšlení a řeč.
 • Hrubá a jemná motorika.
 • Zrakové a sluchové vnímání.
 • Paměť, běžné znalosti a dovednosti
 • Matematické aktivity
 • Obratnost a fyzická připravenost
 
 
Nabízíme kroužky:
 • Logopedie: logopedická péče probíhá 1x týdně v pondělí formou kroužku pod vedením Mgr. Lucie Smitt, certifikovaný logopedický asistent - paní učitelky Veroniky Vaníčkové, supervizor klinická logopedka Mgr.Martina Barchánková.
 • Angličtina pro nejmenší: odpoledne, v prostorách MŠ.
 • Plavání: středa dopoledne (vlastní výcvik 9:45 – 10:30), výuka pro plavce i neplavce probíhá na gymnáziu J. Heyrovského. Děti se dopravují objednaným autobusem přímo od mateřské školy za doprovodu paní učitelek MŠ. 
 • Cvičení: úterý 15:30 – 16:15, ve velké tělocvičně ZŠ Janského, pod vedením Paedr. Jany Civínové a pedagogickým dozorem paní učitelky V. Vaníčkové. Děti se seznamují se základní pohybovou (gymnastickou, atletickou, míčovou) průpravou. Více informací ZDE.
 • Cvičení: 3x týdně v prostorách MŠ v rámci výchovně-vzdělávacího programu. Zvýšená pohybová, gymnastická a atletická průprava probíhá ve třídě MŠ, zahradě MŠ, hřišti ZŠ Janského a přírodě. Třída je nadstandardně vybavena cvičebním nářadím a náčiním firmy SPORTVIA, což napomáhá k zvyšování obratnosti a fyzické zdatnosti našich dětí. 
 • Keramika: čtvrtek odpoledne v prostorách MŠ, pod vedením paní B. Borovské.  V těchto hodinách si děti rozvíjí zručnost, fantazii a tvořivost, zlepšují si jemnou motoriku. Poznají zde radost z tvůrčí práce a konkrétních, hmatatelných výsledků.
Jednorázové aktivity:
 • Školy v přírodě
  - Zimní ŠVP s lyžařským výcvikem (za účasti 3-4 lyžařských instruktorů)
  - Jarní ŠVP s poznáváním krás naší přírody a českých hor

   Pro organizaci ŠVP platí minimální počet 15 dětí.

 • „Butovický zajíček“
  Ve spolupráci s SK AKTIS Praha a MČ Praha 13, pořádáme pro MŠ Prahy 13 atletický čtyřboj (květen), kde si naše děti mohou porovnat síly s ostatními dětmi v:
  - běhu 30m,
  - běhu 250m,
  - skoku z místa,
  - hodu kriketovým míčkem.
 • Závěrečná besídka
  Na konci školního roku zveme rodiče dětí 4. třídy na závěrečnou besídku, kde se děti svým rodičům pochlubí znalostmi a dovednostmi, které zde získali (písničky, říkanky, hry)