3. třída

O děti ze třetí třídy ve věku 4 - 6 let se starají paní učitelky Věra Schreierová a Veronika Vaníčková.
 
Ve třídě se zaměřujeme na všechny oblasti předškolního vzdělávání (biologická, environmentální, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní)
 
Nabízíme kroužky:
  • Logopedie: pondělí 9:30 – 12:30, kroužek probíhá pod vedením speciálního pedagoga, logopeda Bc. Lucie Schmidt ve spolupráci se supervizorem, klinickým logopedem Mgr. M. Barchánkovou. Logopedickým asistentem je uč. V. Vaníčková
  • Plavání: úterý dopoledne (vlastní výcvik 10:15 – 11:00), výuka pro plavce i neplavce probíhá na gymnáziu J. Heyrovského. Děti se dopravují MHD za doprovodu učitelek MŠ. 
  • Cvičení: úterý 15:30 – 16:15, ve velké tělocvičně ZŠ Janského, pod vedením Paedr. Jany Civínové a pedagogickým dozorem uč. V. Vaníčkové. Děti se seznamují se základní pohybovou (gymnastickou, atletickou, míčovou) průpravou. Více informací ZDE.
  • Výtvarný kroužek: středa odpoledne v prostorách MŠ, pod vedením uč. J. Procházkové a I. Bašistové. Práce s netradičním materiálem, výrobky si děti nosí domu. 
  • Keramika: čtvrtek odpoledne v prostorách MŠ, pod vedením paní B. Borovské.  V těchto hodinách si děti rozvíjí zručnost, fantazii a tvořivost, zlepšují si jemnou motoriku. Poznají zde radost z tvůrčí práce a konkrétních, hmatatelných výsledků.
  • Angličtina pro nejmenší: odpoledne v prostorách MŠ, bližší informace budou upřesněny.