2. třída

Dětem z druhé třídy, ve věku 4 - 5 let, se věnuje paní ředitelka Bc. Lenka Soukupová, DiS. a Olga Briežniková
Děti poznávají sebe sama. Začínají si vytvářet příležitost k rozvoji sebevědomí, učí se spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé.
 
Nabízíme kroužky:
  • Angličtina pro nejmenší: odpoledne v prostorách MŠ, bližší informace budou upřesněny.
  • Hudební výchova: pro 2. třídu, středa odpoledne v prostorách MŠ. Pod vedením Věry Schreierové se děti seznamují s písničkami, rytmizací, hrou na ort. nástroje, hrou na tělo…
  • Cvičení pro děti od 4 let. Více informací ZDE.