2. třída

Dětem z druhé třídy, ve věku 4 - 5 let, se věnuje paní ředitelka Bc.Lenka Briežniková,DiS.,                                      paní učitelka Olga Briežniková a paní asistentka Mgr.Jana Trembošová
Děti poznávají sebe sama. Začínají si vytvářet příležitost k rozvoji sebevědomí, učí se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé.
 
Nabízíme kroužky:
  • Angličtina pro nejmenší: odpoledne v prostorách MŠ, bližší informace budou upřesněny.
  • Hudební výchova:  středa odpoledne v prostorách MŠ. Pod vedením Věry Schreierové se děti seznamují s písničkami, rytmizací, hrou na orf. nástroje, hrou na tělo…
  • Cvičení pro děti od 4 let. Více informací ZDE.