Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Pohádka na školní rok 2021/2022, viz.odkaz: seznam registračních čísel přijatých dětí. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat dne 16.6.2021 od 16:00 v 1.třídě. Těšíme se na Vás.


Školní výlet Farmapark Soběhrdy: dne 15.6. pojedeme na výlet. Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30. Prosíme, připravte dětem s sebou jídlo a pití na celý den (pití v uzavíratelné lahvi), z MŠ děti ráno dostanou svačinku a ovoce, dále jim připravte čepici, pláštěnku a roušku. Předpokládaný návrat cca v 15 hod.

 

Dne 24.6. od 15:30 se bude konat pasování předškoláků na školáky na zahradě MŠ ( zúčastní se pouze předškoláci ze 4. a ze 3. třídy ) akce je prozatím plánovaná i pro rodiče předškoláků. O aktuálním opatření Vás budeme informovat.

 

 

Informace pro děti, které navštěvují kroužek logopedie. Kroužek bude probíhat v úterý dopoledne.

 
    Vážení rodiče, Den otevřených dveří se letos konat nebude z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Aby jste se mohli podívat, jak to u nás v Pohádce vypadá, připravili jsme pro Vás  virtuální prohlídku : https://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1180/vtour/tour.html

 

 

Nabídka na vodácký tábor na Lipně, který spolupořádá SK Velká Ohrada, pro více informací klikněte na odkaz: letáček Lipno 2021

  

Informace ohledně sportovního kroužku: tento kroužek se již do konce školního roku konat nebude. Předškolním dětem bude vrácena poměrná částka, mladší děti bude kontaktovat paní Civínová.

 

 

 

Informace ohledně kroužků a divadel: kroužek keramiky, angličtiny a hudebně-pohybový se ve druhém pololetí konat nebude. Zaplacené peníze na 1.pololetí budou z kroužku keramiky poměrnou částkou vráceny ( na začátku října proběhly 2 hodiny keramiky ), peníze za hudebně-pohybový kroužek budou také vráceny, ohledně kroužku angličtiny bude jazyková škola Lingua Nova kontaktovat rodiče přihlášených dětí a individuálně se s Vámi domluví. 

Kroužek sportovní: pokud bude možnost uskutečnění tohoto kroužku ( záleží na nařízení vlády ), tak proběhnou zbývající hodiny z prvního pololetí, pokud by to nebylo možné, peníze budou vráceny. 

Divadla se v druhém pololetí konat nebudou. Peníze zaplacené na účet SRPŠ budou poměrnou částkou vráceny na konci školního roku. Děkujeme za pochopení.

Prosíme rodiče, aby do MŠ přiváděli pouze zdravé děti a vzali v úvahu výzvu pro rodiče vedoucího odboru školství Prahy 13 : https://skolyprahy13.cz/vyzva-pro-rodice/ 

                                            

Jsme 4 - třídní MŠ s kapacitou 107 míst, nové děti přijímáme během celého roku. 

Škola je umístěna v blízkosti Prokopského údolí, kam chodíme na vycházky. Školní zahrada disponuje víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a dalším vybavením. Interiér školky působí velmi příjemně.

V rámci projektu "Zdravá mateřská škola" podporujeme zdraví dětí společně s všestrannou péčí a rozvojem osobnosti prostřednictvím společných kulturních, sportovních a společenských akcí. V průběhu školního roku se snažíme o co nejužší spolupráci s rodiči dětí. 

                              

MOTTO:
Snažíme se nacházet způsob, podle něhož by v naší mateřské škole Pohádka bylo co nejméně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a radosti.
 


 Evidencni_list.pdf (290717)evidenční list.pdf (373 kB)hygienická opatření a provoz MŠ od 1.9..doc (32256)

https://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1180/vtour/tour.html