Prosíme rodiče, aby dodržovali hygienická opatření – při příchodu do budovy použili připravenou dezinfekci na ruce a vstupovali s nasazeným respirátorem. Děti ani paní učitelky již respirátory nosit nemusí.

     Děti se netestují. Prosíme, věnujte pozornost informaci o režimu návratu dětí ze zahraničí dle MŠMT (viz níže). Jestliže se Vás tento případ týká, odložte nástup dítěte na dobu uvedenou v opatření.

     V prostorách MŠ se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou k předání nebo vyzvednutí dítěte.

   

 

Režim návratu ze zahraničí:  Vážení rodiče, níže si prosím přečtěte podmínky návratu dětí ze zahraničí, pod textem je vložen dokument MŠMT ohledně návratu ze zahraničí. 

Sledujte webové stránky, které budou průběžně aktualizovány dle platných opatření.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách:

 

     Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy

se  uplatňují zvláštní pravidla:

 

·        V případě dětí do 6 let věku nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

 

·        Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.  I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

 

·        Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 

 

Virtuální prohlídka mateřské školy: https://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1180/vtour/tour.html

     

   
                                            

Jsme 4 - třídní MŠ s kapacitou 107 míst, nové děti přijímáme během celého roku. 

Škola je umístěna v blízkosti Prokopského údolí, kam chodíme na vycházky. Školní zahrada disponuje víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a dalším vybavením. Interiér školky působí velmi příjemně.

V rámci projektu "Zdravá mateřská škola" podporujeme zdraví dětí společně s všestrannou péčí a rozvojem osobnosti prostřednictvím společných kulturních, sportovních a společenských akcí. V průběhu školního roku se snažíme o co nejužší spolupráci s rodiči dětí. 

                              

MOTTO:
Snažíme se nacházet způsob, podle něhož by v naší mateřské škole Pohádka bylo co nejméně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a radosti.
 


 Evidencni_list.pdf (290717)evidenční list.pdf (373 kB)hygienická opatření a provoz MŠ od 1.9..doc (32256)

https://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1180/vtour/tour.html

Novinky

17. 12. 2021 - Nadílka dětem

29.11.2021 09:09
V dopoledních hodinách proběhne nadělování pro děti ve školce.

15. 12. 2021 - Zpívání u stromečku

29.11.2021 09:08
V odpoledních hodinách 15.30 až 16.00 proběhne společné zpívání dětí a rodičů na zahradě MŠ.

29. 11. až 2. 12. 2021 Ponožkování s Inkou

29.11.2021 09:06
Charitativní sbírka na pomoc dětem v dětských domovech proběhne v ranních a odpoledních hodinách při příchodu a odchodu rodičů. Rodiče mohou nosit vyřazené pěkné oblečení, psací potřeby atd. (viz letáček MŠ) na učená místa ve školce.

2. 12. 2021 - Mikulášská nadílka

11.11.2021 09:42
1. a 2. třída v 15.30 hod. a 3. a 4. třída v 16.30 hod. V souvislosti se stávajícími hygienickoepidemiologickými opatřeními MZdr ČR není účast rodičů možná..

Vánoční prázdniny

20.10.2021 21:00
Ve dnech 23. až 31. 12. 2021 bude MŠ uzavřena z důvodu vánočních prázdnin.