Zápis do Mateřské školy Pohádka se bude konat:

 2.5. 2019 od 13:00 - 17:00 ( výdej přihlášek )

16.5.2019 od 13:00 - 17:00 ( příjem vyplněných přihlášek )

*Zákonní zástupci dětí, které nemají trvalé bydliště na Praze 13, doloží Výpis z evidence

obyvatel. ( Výpis vystaví úřad MČ Prahy 13 po předložení nájemní smlouvy )

Kritéria přijetí.doc (29696)

žadost o přijetí.pdf (314020)

evidenční list.pdf (381949)

 

Jsme 4. třídní MŠ s kapacitou 107 míst, nové děti přijímáme během celého roku. 

Škola je umístěna v blízkosti Prokopského údolí, kam chodíme na vycházky. Školní zahrada disponuje víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a dalším vybavením. Interiér školky působí velmi příjemně.

V rámci projektu "Zdravá mateřská škola" podporujeme zdraví dětí společně s všestrannou péčí a rozvojem osobnosti prostřednictvím společných kulturních, sportovních a společenských akcí. V průběhu školního roku se snažíme o co nejužší spolupráci s rodiči dětí. 

                              

MOTTO:
Snažíme se nacházet způsob, podle něhož by v naší škole Pohádka bylo co nejméně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a radosti.
 
 

Novinky