Informace pro předškoláky, kteří chodí na logopedii. Logopedie bude probíhat každou středu, prosíme, přineste dětem sešit.


Nové informace k otevření mateřské školy: dle nařízení vlády bude MŠ otevřena od 12.4. pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou ( 4.třída a předškoláci 3.třídy ). Dále mohou do MŠ docházet děti vybraných profesí seznam vybraných profesí. Rodiče, kteří by o docházku svých dětí měli zájem, musí doložit potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele na e-mail pohadka.ms@volny.cz a poté originál přinést do MŠ s nástupem dítěte. Příchod do budovy - šatnou 1.třídy ( prosíme vyzout boty ). Do šatny bude povolen vstup pouze 3 rodičům s dítětem, prosíme dodržovat rozestupy. Testování proběhne v 1.třídě ( max. 6 rodičů s dítětem - 1dítě = 1 rodič ). Testování bude probíhat pravidelně 2x týdně ( pondělí a čtvrtek ) nebo v den prvního nástupu dítěte do MŠ. Testy dle návodu, viz. níže, budou provedeny rodičem ( za přítomnosti zaměstnance MŠ ). Pokud rodič odmítne testovat své dítě, nebude povolena přítomnost dítěte na výuce. Na výsledky testu se bude čekat 15 min ve venkovním prostoru MŠ ( pergola, zahrada MŠ ). V případě negativního výsledku bude dítě převedeno do třídy. V případě pozitivního výsledku bude mateřskou školou vystaveno potvrzení a rodič je povinen odvést dítě k dětskému lékaři, který mu vystaví žádanku na PCR test. Po dobu testování musí mít děti roušky, dospělí respirátor.  Předškolní děti se rozdělí do tří tříd ( 2. 3. 4. třída ) viz. odkaz  Docházka předškolních dětí od 12.4.2021 ( seznam dětí pod jejich variabilními symboly ). Pro snadnější organizaci připravte dětem tašky s oblečením do ruky, které si budou nosit do šaten ( rodiče nebudou mít přístup do šaten  ). Prohlédněte si následující odkazy: letáček   letáček  návod k testování.   Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás.

 
 

Vážení rodiče, Den otevřených dveří se letos konat nebude z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Aby jste se mohli podívat, jak to u nás v Pohádce vypadá, připravili jsme pro Vás  virtuální prohlídku : https://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1180/vtour/tour.html

 

Nové informace k zápisu do Mateřské školy Pohádka

Zápis proběhne v termínu od 3.5. - 9.5.2021. Podrobnější informace níže: 

 
 
 

 

Materiály s náměty pro práci s předškoláky a i pro ostatní třídy jsou vkládány každé pondělí do záložky Ostatní - Náměty pro práci s dětmi.

 

Nabídka na vodácký tábor na Lipně, který spolupořádá SK Velká Ohrada, pro více informací klikněte na odkaz: letáček Lipno 2021

 

Vážení rodiče, z důvodu nařízení vlády ČR je od 1.3.2021 MŠ uzavřena. Informace budou průběžně aktualizovány. Pokud budete mít jakékoli dotazy, volejte na školkový mobil: 774 675 652. Informace o ošetřovném:  www.cssz.cz
 
 

Provoz školní jídelny je přerušen, stravování není možné zajistit ( povinné předškolní vzdělávání ) z organizačních důvodů. Školné za měsíc březen bude úměrně sníženo podle doby uzavření mateřské školy.

 

Přihlášky na letní provoz můžete posílat na e-mail:pohadka.ms@volny.cz. 

Informace - letní provoz

 

 

Až budou hotové ročenky ( týká se dětí ze 3. a 4.třídy ), budete informováni o termínu  jejich vyzvednutí. 

 

 

 

 

Informace ohledně kroužků a divadel: kroužek keramiky, angličtiny a hudebně-pohybový se ve druhém pololetí konat nebude. Zaplacené peníze na 1.pololetí budou z kroužku keramiky poměrnou částkou vráceny ( na začátku října proběhly 2 hodiny keramiky ), peníze za hudebně-pohybový kroužek budou také vráceny, ohledně kroužku angličtiny bude jazyková škola Lingua Nova kontaktovat rodiče přihlášených dětí a individuálně se s Vámi domluví. 

Kroužek sportovní: pokud bude možnost uskutečnění tohoto kroužku ( záleží na nařízení vlády ), tak proběhnou zbývající hodiny z prvního pololetí, pokud by to nebylo možné, peníze budou vráceny. 

Divadla se v druhém pololetí konat nebudou. Peníze zaplacené na účet SRPŠ budou poměrnou částkou vráceny na konci školního roku. Děkujeme za pochopení.

Prosíme rodiče, aby do MŠ přiváděli pouze zdravé děti a vzali v úvahu výzvu pro rodiče vedoucího odboru školství Prahy 13 : https://skolyprahy13.cz/vyzva-pro-rodice/ 

                                            

Jsme 4 - třídní MŠ s kapacitou 107 míst, nové děti přijímáme během celého roku. 

Škola je umístěna v blízkosti Prokopského údolí, kam chodíme na vycházky. Školní zahrada disponuje víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a dalším vybavením. Interiér školky působí velmi příjemně.

V rámci projektu "Zdravá mateřská škola" podporujeme zdraví dětí společně s všestrannou péčí a rozvojem osobnosti prostřednictvím společných kulturních, sportovních a společenských akcí. V průběhu školního roku se snažíme o co nejužší spolupráci s rodiči dětí. 

                              

MOTTO:
Snažíme se nacházet způsob, podle něhož by v naší mateřské škole Pohádka bylo co nejméně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a radosti.
 


 Evidencni_list.pdf (290717)evidenční list.pdf (373 kB)hygienická opatření a provoz MŠ od 1.9..doc (32256)

https://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1180/vtour/tour.html