Zápis do mateřské školy

27.02.2022 21:29

V letošním roce bude zápis dětí do mateřských škol MČ Praha 13 probíhat ve spolupráci s portálem Digiškolka, kde bude automaticky vygenerována Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Elektronická předregistrace bude probíhat od 19. 4. 2022 do 1. 5. 2022. Elektronická přihláška - zde.

Tuto Žádost si, prosím, vytiskněte, podepiště a přineste nám ji společně s evidenčním listem (potvrzení pediatrem) ve stanoveném termínu (3. 5. 2022). Evidenční list je ke stažení  zde 

Zápis bude probíhat dne 3. 5. 2022 od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hodin. U zápisu rodiče podávají potřebné dokumenty dle níže uvedeného manuálu a v souladu se stanovenými kritérii.

Odkaz k zápisu bude zveřejněn na našich webových stránkách dne 19. dubna 2022.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 19. 5. 2022 na webových stránkách MŠ. Sejmutí seznamu proběhne dne 3. 6. 2022.

Manuál k zápisu je ke stažení na tomto odkazu.