Třídní schůzky

06.09.2022 11:09

Ve čtvrtek dne 15. 9. 2022 se v době od 17.00 hod. konají třídní schůzky pro rodiče ze všech tříd, vč. zástupců rodičů v SRPŠ. Za příznivého počasí se sejdeme na terase 3. třídy. Schůzek se pokud možno zúčastněte bez přitomnosti dětí. Děkujeme.