informace ohledně plateb za kroužky - logopedie, keramika, cvičení

14.04.2020 18:11

Platby za kroužky - budou vráceny poměrnou částkou - účtem nebo v hotovosti.         

INFORMACE OHLEDNĚ KROUŽKŮ

CVIČENÍ ( 3. a 4.třída )  – částka bude individuálně vrácena – kontaktujte paní učitelku Civínovou – 724 249 283.

 

ANGLIČTINA ( 2. a 3. a 4.třída ) – vyúčtování provedeno individuálně dle dohody s jazykovou školou LinguaNova viz. www.pohadka–ms.cz.

 

KERAMIKA ( 3. a 4.třída )  – poměrná částka 1000,- za II. pololetí bude vrácena paní učitelkou Borovskou zpět na účet.

 

PLAVÁNÍ ( 3. a 4.třída ) – informace  individuálně na třídě. Kdo plavání uhradil, bude mu vrácena částka na účet 2 715,-, ti kdo platbu neuhradili, musí zaplatit na účet MŠ pod VS ( stejný jako na školné ) částku 685,- .

 

LOGOPEDIE ( 3. a 4.třída ) – bude vrácena poměrná částka v hotovosti.

 

ZPÍVÁNÍ ( 2.třída ) – poměrná částka bude vrácena zpět na účet.

 

FLÉTNA ( 4.třída ) – poměrná částka bude vrácena zpět na účet.