Mikulášská nadílka

23.11.2022 23:53

Dne 6. prosince 2022 se uskuteční Mikulášská nadílka s hudebním programem Inky Rybářové. Pro 1. a 2. třídu j(v prostorách 1. třídy) e připraveno vystoupení od 15.30 hod. a pro 3. a 4. třídu (v prostorách 3. třídy) od 16.30 hodin. Těšíme se na společné posezení po programu. Občerstvení uvítáme, káva pro rodiče a pití pro děti je zajištěno.